Automatyzacja ręcznej aplikacji etykiet wraz z nadrukiem

Zastosowanie Alcode AC36 wraz z modułem drukującym TSC PEX 1130 w etykietowaniu narożnym.

Zakres problemu:

  • Klient zaopatrywał się każdorazowo w etykiety spersonalizowane (z nadrukiem pod konkretny produkt). Powodowało to bardzo duże stany magazynowe etykiet, a wprowadzenie nowego produktu powodowało zakup kolejnej partii etykiet, co pogłębiało problem.
  • Etykietowanie ręczne na złożony karton – opakowanie zbiorcze. Podczas rozkładania kartonów etykiety się marszczyły, niszczyły czasami odklejały.

Rozwiązanie:

Podjęto decyzje o zakupie aplikatora wraz z modułem drukującym. Ze względu na istniejące w zakładzie oprogramowanie BarTender zdecydowano się na moduł drukujący TSC. Po wdrożeniu nadruk jest wykonywany bezpośrednio przed nałożeniem etykiety na produkt. Zlikwidowano duże stany magazynowe etykiet, pozostawiono jedynie pojedynczy rodzaj etykiety przygotowanej pod zadruk TTR. Wdrożenie nowego produktu powoduje jedynie przygotowanie nowej formatki wydruku w BarTender.